Feel the Joy. Rent a car Beograd

Save up to 35% Pay Now Rates

Osiguranje od krađe vozila

– Ovo osiguranje je uključeno u cenu najma vozila i pokriva štetu nastalu krađom vozila. Ovo OSIGURANJE NE VAŽI u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana.
– Takođe, klijent je dužan da u slučaju da se desi krađa, dokumenta i ključeve vozila dostavi GalaxyPro rent-a-car agenciji.
– Ovo osiguranje ne pokriva krađu GPS navigacije, guma, akumulatora, dokumenata, ključa i drugih delova.