Feel the Joy. Rent a car Beograd

Save up to 35% Pay Now Rates

Obaveštenje tokom korišćenja vozila

– Za prekršaje i kazne kao i parkiranja tokom iznajmljivanja koje su posledica kršenja saobraćajnih propisa Republike Srbije su isključivo odgovornost zakupca. Zakupac je dužan da se sam upozna sa Zakonom o saobraćaju Republike Srbije ili Zakonom o saobraćaju države u koju putuje sa vozilom GalaxyPro rent-a-car agencije.
– Lične stvari i prtljag nisu osigurani i ne preporučujemo da se takve stvari drže u automobilu kada su parkirana.
– GPS navigaciju nemojte držati na vetrobranskom staklu u parkiranom vozilu ili ako niste u vozilu.
– Potrošeno gorivo plaća zakupac i dužan je da dostavi račune za gorivo u slučaju kvara na vozilu.